Meie kontaktandmed isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes: info@dzemdibusoma.lv. Selle kontaktandmete abil saate esitada küsimusi isikuandmete töötlemise kohta.

Meie veebipoe teenuseid kasutades ja kaupu ostes nõustute oma isikuandmete töötlemise ja säilitamisega.

Kohustume töötlema ainult selliseid isikuandmeid, mis on vajalikud meie äritegevuseks, regulatiivsete nõuete ja lepinguliste kohustuste täitmiseks, samuti õigustatud huvide kaitsmiseks. Töötleme teie isikuandmeid kooskõlas kohaldatavate andmekaitseseadustega, sealhulgas Euroopa Liidu (EL) isikuandmete kaitse üldmääruse ja muude isikuandmete töötlemist ja kaitset reguleerivate õigusaktidega.

Oleme võtnud vajalikke tehnilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete turvalisuse tagamiseks, mis tagab teie isikuandmete kaitse juhusliku avaldamise, vahetamise või muu ebaseadusliku andmetöötluse eest.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Selleks, et pakkuda teile võimalust meie veebipoes kaupu osta ja / või siduvaid teenuseid saada, samuti pakkuda teile muid eeliseid ja privileege, töötleme teie nime, perekonnanime, telefoninumbrit ja e-posti aadressi.

Teie kui kauba ostja ja saaja tuvastamiseks, arve väljastamiseks, kauba kohaletoimetamise tagamiseks ja muude sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks töötleme teie nime, perekonnanime, telefoninumbrit, e-posti aadressi, tarneaadressi ja arveldust teavet.

Töötleme teie nime, e-posti aadressi ja telefoninumbrit, et saata teile tehingu- ja halduskommunikatsioonimaterjale, nagu ostukinnitus, mittetäieliku ostu meeldetuletus või üksikasjalik teave toote kohaletoimetamise kohta.

Meie veebisaidi suhtlusjaotise täitmisega oma küsimustele vastuste saamiseks, meie töötajatega otse telefoni või elektroonilise ühenduse saamiseks töötleme teie vabatahtlikult esitatud isikuandmeid - nime, perekonnanime, telefoninumbrit ja e-posti aadressi, nagu samuti muud esitatud teavet. Teie isikuandmeid kasutatakse ainult teiega ühenduse võtmiseks ja teie küsimustele, kommentaaridele või ettepanekutele vastamiseks.

Teie huvidest lähtuvate reklaamimaterjalide, allahindluste või muude eripakkumiste saatmiseks, millele olete andnud nõusoleku, töötleme teie nime, e-posti aadressi ja telefoninumbrit. Selliste sõnumite saamisest saate loobuda igal ajal, kasutades automaatset valikut nende tellimusest loobumiseks, saates suhtluse lõpetamise taotluse e-posti aadressile info@dzemdibusoma.lv.

Kaupade ja teenuste loteriidel ja võistlustel osalemiseks töötleme teie nime, perekonnanime, e-posti ja telefoninumbrit. Avaldades soovi osaleda loteriidel ja võistlustel, nõustute oma isikuandmete töötlemisega.

Isikuandmete säilitamise aeg

Säilitame teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik ülaltoodud töötlemise eesmärkide saavutamiseks, välja arvatud juhul, kui kehtiv seadus nõuab pikemat säilitamist. Kui andmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel, töödeldakse andmeid seni, kuni teie nõusolek kehtib ja seda ei ole tühistatud.

Isikuandmete edastamine

Teie ees võetud kohustuste täitmiseks võime teie isikuandmeid edastada äripartneritele, andmetöötlejatele, kes teostavad meie nimel vajalikku andmetöötlust, näiteks IT-infrastruktuuri arendajale ja hooldajale, turundusagentuuridele, liisingfirmadele, kulleriteenustele jne. Võime maksete sooritamiseks vajalikud isikuandmed edastada volitatud töötleja Maksekeskus AS-le. Seadused ja meie koostööleping nõuavad nendelt ettevõtetelt teie isikuandmete kaitsmist ja nende töötlemist ainult kooskõlas meie määratud eesmärkidega.

Soovi korral võime teie isikuandmeid valitsuse ja õiguskaitseasutustele teie õiguslike huvide kaitsmiseks edastada, vajadusel koostades, esitades ja kaitstes õiguslikke nõudeid.

Isikuandmete töötlemise koht

Töötleme teie isikuandmeid peamiselt EL-is / EMP-s ning teie isikuandmeid ei saadeta ega töödelda väljaspool ELi / EMP-d asuvas riigis, välja arvatud juhul, kui töötleme isikuandmeid küpsiste kaudu.

Lapsed

Me ei osuta teenuseid alaealistele. Juhul, kui saame teada, et oleme hankinud ja töötlenud alaealiste isikuandmeid, võtame asjakohased meetmed nende isikuandmete kustutamiseks.

Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele ja Läti Vabariigi õigusaktidele on teil õigus:

1) pääseda juurde oma isikuandmetele ja saada teavet nende töötlemise kohta;

2) nõuda ebaõigete, ebatäpsete või puudulike isikuandmete parandamist;

3) kustutada oma isikuandmed ("unustamiseks"), välja arvatud juhtudel, kui seadus kohustab meid andmeid säilitama;

4) tühistab varem antud nõusoleku andmetöötluseks;

5) piirata teie andmete töötlemist - õigus taotleda kõigi teie isikuandmete töötlemise ajutist lõpetamist;

6) nõuda oma isikuandmete koopiat elektroonilises vormingus ja õigust neid andmeid teisele töötlejale edastada (andmete teisaldatavus);

7) pöörduda andmeriigi inspektsiooni poole.

 Oma õiguste kasutamise taotluse saate esitada, esitades taotluse elektrooniliselt, kasutades turvalist elektroonilist allkirja.

Me võime privaatsuspoliitikat igal ajal ja ette teatamata muuta. Muudatused jõustuvad pärast nende avaldamist veebisaidil. Teie vastutate selle privaatsuseeskirjade korrapärase ülevaatamise eest, et olla kindel muudatustest.

Vitrina SIA

reģistrācijas Nr.40103239108

juridiskā adrese: Parka iela 10, Ādaži, LV-2164

Kasutame oma teenustes küpsiseid. Meie teenuseid kasutades nõustute küpsiste kasutamisega.